สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   148  
2 Jan 2023   152  
3 Jan 2023   180  
4 Jan 2023   171  
5 Jan 2023   144  
6 Jan 2023   178  
7 Jan 2023   191  
8 Jan 2023   166  
9 Jan 2023   174  
10 Jan 2023   184  
11 Jan 2023   164  
12 Jan 2023   159  
13 Jan 2023   193  
14 Jan 2023   183  
15 Jan 2023   164  
16 Jan 2023   195  
17 Jan 2023   35  
18 Jan 2023   83  
19 Jan 2023   78  
20 Jan 2023   36  
21 Jan 2023   0  
22 Jan 2023   0  
23 Jan 2023   0  
24 Jan 2023   0  
25 Jan 2023   32  
26 Jan 2023   78  
27 Jan 2023   87  
28 Jan 2023   76  
29 Jan 2023   41  
30 Jan 2023   105  
31 Jan 2023   75